De ander van binnenuit kennen - 2003

 

Vertaald door: Hilde Pach
Paperback, 80 blz. € 9,95
ISBN: 978 90 5936 182 9

Koop of bestel het boek bij uw plaatselijke boekhandel of bestel via onze webshop

 
  - Titelpagina
  - Leesfragment
  - Recensies
   

'De Israelische schrijver David Grossman (1954, Het zigzagkind, Over de grens, Zie: liefde) kruipt als schrijver diep onder de huid van zijn personages. Dit in tegenstelling tot mensen in hun dagelijkse omgang of levend in een politieke werkelijkheid: zij leven uit angst of gemakzucht grotendeels in afzijdigheid van elkaar of met vooroordelen. Als thema van zijn werk ziet hij 'de unieke menselijke ziel en de uitwendige willekeur'. Dit komt tot uiting in o.a. Over de grens over de Isrealische bezetting van Palestijnse gebieden en 'Zie: liefde' over de Shoah. Bij deze laatste roman plaatst hij autobiografische notities over zijn voorliefde als kind voor het werk van Sjolem Aleichem en later voor dat van de Poolse Bruno Schulz (Verzameld werk, Amsterdam, 2006). Dit essay is als literatuurhistorisch document van belang voor een beter begrip van Grossmans werk, vooral van de roman 'Zie: liefde'.' - Drs. B. Bummel voor NBD|Biblion

Artikel op FelixMeritis.nl

Interview door Fleur Speet voor Literatuurplein.nl

 
 
 
 
 
copyright (c) 2016 Uitgeverij Cossee - www.cossee.com
Naar Cossee.com Naar Cossee.com