Angst vreet de ziel op - 2006

 

Vertaald door: de Bookmakers
Paperback, 192 blz. € 14,95
ISBN: 978 90 5936 027 3

Koop of bestel het boek bij uw plaatselijke boekhandel of bestel via onze webshop

 
  - Titelpagina
  - Leesfragment
  - Recensies
   

Lawaai. Dat is het eerste woord dat bij me opkomt als ik aan de afgelopen tien jaar denk. Al dat lawaai. Geweerschoten en kreten, opruiende woorden en rouwklachten, explosies en demonstraties, veel clichés en speciale uitzendingen vanaf de locaties van terroristische aanslagen, geroep om wraak en het geronk van helikopters boven je hoofd, de loeiende sirenes en het zenuwslopende gerinkel van de telefoon na elk incident.

En in het middelpunt van die wervelwind, in het oog van de storm, heerst de stilte. Die kun je niet horen, alleen voelen met iedere vezel van je lichaam. Een stilte zoals je voelt als je slecht nieuws hebt ontvangen, maar het nog niet tot je is doorgedrongen, het moment tussen de slag en de pijn.

In deze leegte weet iedere persoon, Israëliër of Palestijn, met absolute zekerheid wat hij eigenlijk niet wil of durft te weten. Daar, diep vanbinnen, begrijpt hij (al ontkent hij het uit alle macht, met geschreeuw en geweervuur) dat zijn leven wordt verspild en vergooid in een zinloos conflict en dat zijn identiteit en zelfrespect en het enige leven dat hij te leven heeft hem voortdurend worden ontnomen in een conflict dat allang opgelost had kunnen zijn.

Het is te pijnlijk om toe te geven. De gedachte is te ondraaglijk. Vandaar die niet-aflatende, onweerstaanbare drang om de stilte te ontvluchten, om ons weer te storten in het vertrouwde lawaai waaraan we op de een of andere manier - hoe precies valt nauwelijks nog te achterhalen - gewend zijn geraakt. Zij (dat wil zeggen: 'de vijanden') krijgen ons niet klein. Wij hebben het recht aan onze kant. Er is geen keus. We zullen leven voor de strijd en sterven in de strijd.

Maar daar, op die stille plek, is het lawaai van buiten tot zwijgen gebracht. Daar zit, ontdaan van al zijn nationale, religieuze, tribale of sociale, beschermende kledij, een man naakt en alleen, ineengedoken als iemand die een verschrikkelijke daad op zijn geweten heeft en die begint te beseffen welke misdaad hij heeft begaan en nog steeds begaat, buiten de stilte, tegen anderen en tegen zichzelf.

Slechts weinigen van ons, Israëliërs of Palestijnen, kunnen trots zijn op wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, waar we actief of in stilzwijgende aanvaarding van het lawaai aan hebben meegewerkt door onze blik af te wenden, onze ziel tijdelijk uit te schakelen, onszelf te verdoven.

Dit boek bestaat uit enkele tientallen artikelen en reacties op een aantal uitzonderlijk woelige momenten in de jaren sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993. Ik ben geen journalist; als het aan mij lag zou ik mezelf thuis opsluiten en uitsluitend fictie schrijven. Maar de dagelijkse realiteit waarin ik leef overtreft alles wat ik zou kunnen verzinnen en dringt door tot in mijn diepste wezen. Soms kan ik alleen door een artikel te schrijven zaken ontcijferen en begrijpen, en van dag tot dag overleven.

Ik schrijf ook artikelen vanwege het lawaai. Omdat ik vaak geen lucht meer krijg, claustrofobisch word, me klem voel zitten tussen de leugenachtige en misleidende woorden die alle belanghebbende partijen (de regering, het leger, de media) ons, hun onderdanen die in dit rampgebied wonen, voortdurend trachten op te dringen. Soms, als we een schijnbaar hopeloze en versteende situatie opnieuw onder woorden brengen, komen we erachter dat er echt geen goddelijk decreet is dat ons veroordeelt tot hulpeloos slachto€erschap, apathie en verlamming.

Maar ik moet toegeven dat ik vaak het gevoel heb gehad dat de verschrikkingen niet langer in woorden te vatten zijn. Het is moeilijk tot iemands hart te spreken als om je heen mensen worden opgeblazen en kinderen uit elkaar gereten. Op zulke momenten wil ik niet schrijven maar schreeuwend de straat op rennen.

Sommige meningen en verwachtingen die ik heb geuit en bepaalde taxaties die ik juist achtte, zijn gelogenstraft nadat ik ze had opgeschreven. Ik heb de betreffende artikelen desalniettemin in deze verzameling opgenomen omdat ze naar mijn mening een proces weergeven dat velen van ons hebben doorgemaakt. Ik heb ze opgenomen omdat ik niet wil ontkennen wat ik, en ik niet alleen, heb doorgemaakt. Bovendien wil ik ook mijn verwachtingen en wensen niet herroepen. Soms, als ik op de kaart kijk en zie waarover het gaat, raak ik vertwijfeld. Daar ligt het minuscule staatje Israël, dat zo klein is dat de naam op de kaart er niet eens in past en dat in het midden nog geen elf kilometer breed is. Het wordt omringd door vijandige landen en volken, waarvan een aantal in de greep zijn geraakt van een fundamentalistisch islamisme, vervuld van haat tegen de joden om hun jood-zijn en met de uitdrukkelijke wens de joodse staat te vernietigen. In mijn lichaam voel ik hoe angst en wanhoop de vingers van een uitgestoken hand ballen tot een vuist... Dat Israëliërs in deze situatie de instinctieve drang voelen hun verdedigingswallen nog hoger op te werpen is niet moeilijk te vatten. Het is begrijpelijk dat ze geneigd zijn om agressieve, oorlogszuchtige leiders te volgen, zich te verschansen in een harnas, angstig, argwanend en getekend door hun verleden, in afwachting van de volgende botsing.

 
 
 
 
 
copyright (c) 2016 Uitgeverij Cossee - www.cossee.com
Naar Cossee.com Naar Cossee.com